« Đổi Thẻ Cào »Đổi Thẻ Cào  • Sai mệnh giá, thẻ lớn chọn thẻ nhỏ tính thẻ nhỏ.
  • Vui Lòng kiểm tra kĩ các trường dữ liệu phía trên trước khi gửi thẻ .

❖ Lịch sử nạp gần đây

Chưa có giao dịch nào gần đây

Chiết Khấu Đổi Thẻ Cào

Mệnh Giá Viettel Chiết Khấu
10,000đ 22%
20,000đ 22%
30,000đ 22%
50,000đ 22%
100,000đ 22%
200,000đ 22%
300,000đ 22.5%
500,000đ 22%
1,000,000đ 22.5%
Mệnh Giá Vinaphone Chiết Khấu
10,000đ 16%
20,000đ 16%
30,000đ 16%
50,000đ 16%
100,000đ 16%
200,000đ 16%
300,000đ 16%
500,000đ 16%
1,000,000đ 16%
Mệnh Giá Mobifone Chiết Khấu
10,000đ 20%
20,000đ 20%
30,000đ 20%
50,000đ 20%
100,000đ 20%
200,000đ 18%
300,000đ 18%
500,000đ 18%
1,000,000đ 18%
Mệnh Giá Vietnamobile Chiết Khấu
10,000đ 14.5%
20,000đ 14.5%
30,000đ 14.5%
50,000đ 14.5%
100,000đ 14.5%
200,000đ 14.5%
300,000đ 14.5%
500,000đ 14.5%
1,000,000đ 14.5%
Mệnh Giá Vcoin Chiết Khấu
10,000đ 30.5%
20,000đ 30.5%
30,000đ 30.5%
50,000đ 30.5%
100,000đ 30.5%
200,000đ 30.5%
300,000đ 30.5%
500,000đ 30.5%
1,000,000đ 30.5%
Mệnh Giá Zing Chiết Khấu
10,000đ 18.5%
20,000đ 18.5%
30,000đ 18.5%
50,000đ 18.5%
100,000đ 18.5%
200,000đ 18.5%
300,000đ 18.5%
500,000đ 18.5%
1,000,000đ 18.5%
Mệnh Giá Gate Chiết Khấu
10,000đ 30.5%
20,000đ 30.5%
30,000đ 30.5%
50,000đ 30.5%
100,000đ 30.5%
200,000đ 30.5%
300,000đ 30.5%
500,000đ 30.5%
1,000,000đ 30.5%
Mệnh Giá Garena Chiết Khấu
10,000đ 25.5%
20,000đ 25.5%
30,000đ 25.5%
50,000đ 25.5%
100,000đ 25.5%
200,000đ 25.5%
300,000đ 25.5%
500,000đ 25.5%
1,000,000đ 25.5%