Chào Quý Khách quay lại. Hiện tại bên mình đang gặp sự cố mất dử liệu từ 7/6 1 giờ - 11 giờ trưa nếu trong giờ đó bạn có đổi thẻ vui lòng cung cấp lại lại toàn bộ serial và mã thẻ trong thời gian đó

Loading...

ĐỔI THẺ CÀO THÀNH VIÊN

  • Sai mệnh giá, thẻ lớn chọn thẻ nhỏ tính thẻ nhỏ.
  • Vui Lòng Nhập Seri đúng.

MUA THẺ CÀO - THẺ GAME

  • Hệ Thống Mua thẻ tự động

NẠP GAME SMS AUTO

  • Nạp Tiền vào tài khoản vui lòng liên hệ FANPAGE.
  • hổ trợ nạp GARENA,ZING,SCOIN,VTC
  • Xem hướng dẩn
Loading...