« Đổi Thẻ Cào »Đổi Thẻ Cào  • Sai mệnh giá, thẻ lớn chọn thẻ nhỏ tính thẻ nhỏ.
  • Vui Lòng kiểm tra kĩ các trường dữ liệu phía trên trước khi gửi thẻ .

❖ Lịch sử nạp gần đây

Chưa có giao dịch nào gần đây

Chiết Khấu Đổi Thẻ Cào

Mệnh Giá Viettel Chiết Khấu
10,000đ 13%
20,000đ 13%
30,000đ 13%
50,000đ 8%
100,000đ 8%
200,000đ 9%
300,000đ 9%
500,000đ 13%
1,000,000đ 13%
Mệnh Giá Vinaphone Chiết Khấu
10,000đ 10%
20,000đ 10%
30,000đ 10%
50,000đ 10%
100,000đ 10%
200,000đ 10%
300,000đ 10%
500,000đ 10%
1,000,000đ 10%
Mệnh Giá Mobifone Chiết Khấu
10,000đ 20%
20,000đ 20%
30,000đ 20%
50,000đ 20%
100,000đ 20%
200,000đ 20%
300,000đ 20%
500,000đ 20%
1,000,000đ 20%
Mệnh Giá Vietnamobile Chiết Khấu
10,000đ 23%
20,000đ 23%
30,000đ 23%
50,000đ 23%
100,000đ 23%
200,000đ 23%
300,000đ 23%
500,000đ 23%
1,000,000đ 23%
Mệnh Giá Vcoin Chiết Khấu
10,000đ 28%
20,000đ 28%
30,000đ 28%
50,000đ 28%
100,000đ 28%
200,000đ 28%
300,000đ 28%
500,000đ 28%
1,000,000đ 28%
Mệnh Giá Zing Chiết Khấu
10,000đ 20%
20,000đ 20%
30,000đ 20%
50,000đ 20%
100,000đ 20%
200,000đ 20%
300,000đ 20%
500,000đ 20%
1,000,000đ 20%
Mệnh Giá Gate Chiết Khấu
10,000đ 28%
20,000đ 28%
30,000đ 28%
50,000đ 28%
100,000đ 28%
200,000đ 28%
300,000đ 28%
500,000đ 28%
1,000,000đ 28%
Mệnh Giá Garena Chiết Khấu
10,000đ 32%
20,000đ 32%
30,000đ 32%
50,000đ 32%
100,000đ 32%
200,000đ 32%
300,000đ 32%
500,000đ 32%
1,000,000đ 32%

Thông tin liên hệ

  • Điện thoại: 0377.332239
  • Telegram: @thesieutoc