« Đổi Thẻ Cào »Đổi Thẻ Cào  • Sai mệnh giá, thẻ lớn chọn thẻ nhỏ tính thẻ nhỏ.
  • Vui Lòng kiểm tra kĩ các trường dữ liệu phía trên trước khi gửi thẻ .

❖ Lịch sử nạp gần đây

Chưa có giao dịch nào gần đây

Chiết Khấu Đổi Thẻ Cào

Mệnh Giá Viettel Chiết Khấu
10,000đ 15%
20,000đ 15%
30,000đ 15%
50,000đ 15%
100,000đ 15%
200,000đ 15%
300,000đ 16%
500,000đ 16%
1,000,000đ 16%
Mệnh Giá Vinaphone Chiết Khấu
10,000đ 17%
20,000đ 17%
30,000đ 17%
50,000đ 17%
100,000đ 17%
200,000đ 17%
300,000đ 17%
500,000đ 17%
1,000,000đ 17%
Mệnh Giá Mobifone Chiết Khấu
10,000đ 25%
20,000đ 25%
30,000đ 25%
50,000đ 25%
100,000đ 25%
200,000đ 25%
300,000đ 25%
500,000đ 25%
1,000,000đ 25%
Mệnh Giá Vietnamobile Chiết Khấu
10,000đ 20%
20,000đ 20%
30,000đ 20%
50,000đ 20%
100,000đ 20%
200,000đ 20%
300,000đ 20%
500,000đ 20%
1,000,000đ 20%
Mệnh Giá Vcoin Chiết Khấu
10,000đ 28%
20,000đ 28%
30,000đ 28%
50,000đ 28%
100,000đ 28%
200,000đ 28%
300,000đ 28%
500,000đ 28%
1,000,000đ 28%
Mệnh Giá Zing Chiết Khấu
10,000đ 20%
20,000đ 20%
30,000đ 20%
50,000đ 20%
100,000đ 20%
200,000đ 20%
300,000đ 20%
500,000đ 20%
1,000,000đ 20%
Mệnh Giá Gate Chiết Khấu
10,000đ 28%
20,000đ 28%
30,000đ 28%
50,000đ 28%
100,000đ 28%
200,000đ 28%
300,000đ 28%
500,000đ 28%
1,000,000đ 28%
Mệnh Giá Garena Chiết Khấu
20,000đ 30%
30,000đ 30%
50,000đ 30%
100,000đ 30%
200,000đ 30%
300,000đ 30%
500,000đ 30%
1,000,000đ 30%

Thông tin liên hệ

  • Điện thoại: 0962.555565
  • Telegram: @thesieutoc